Aktiviteter på Restaurant Skovhus

Valgflæsk på Skovhus tirsdag d. 28.5.2019 – pris kr. 189,-
Forudbestilling er nødvendig.

Tidsplanen ser således ud:

Spisning:

18.00 – 18.10        Ankomst – entre, udlevering af drikkevarer og afregning

18.15 – 19.20        Spisning – Stegt Flæsk og Persillesovs

19.20 – 19.30       Servering af kaffe

19.30 – 19.35       Ordstyrer – indledning med redegørelse for tale-reglerne

19.35 – 20.10       Indledning fra hver af kandidaterne (max. 3 minutter til hver)

20.10 – 20.55      Vælgermøde-debat I
Spørgsmål fra tilhørerne i salen – svar og indlæg fra deltagerne i panelet

20.55 – 21.10        10 minutters pause.

21.10 – 21.45        Vælgermøde-debat II
Spørgsmål og svar til og fra de enkelte partier/kandidater, eventuelt suppleret med heraf afledte
spørgsmål fra salen.

21.45 – 22.00     Afsluttende indlæg fra hver af kandidaterne (max. 1 minut til hver).

Der kommer repræsentanter for 10 partier:

Socialdemokratiet Per Frost Henriksen
Radikale Venstre Kristian Hegaard
Konservative Otto B. Christiansen
Nye Borgerlige Mette Thiesen
Socialistisk Folkeparti Dorte Nørbo
Liberal Alliance May-Britt Kattrup
Kristendemokraterne Britta Kristensen
Dansk Folkeparti Glen Madsen
Venstre Kristian Nørgaard Jensen
Alternativet Christian Poll

Følgende er givet som oplæg til politikerne:

I vil hver få 3 minutters taletid til at indlede med. Her vil vi bede jer om at forholde jer til nedenstående emner:

Klima:
Fremhæv de tre vigtigste konkrete tiltag I (jeres parti) ønsker at få gennemført de næste 4 år.

Infrastruktur:
Hvordan vi I (jeres parti) sikre en optimal daglig transport for os her i Nordsjælland de næste 5-10 år, hvor man forventer at trafikken fortsat vil vokse. Det vil sige hvilke nye veje kunne man tænke sig, og hvordan udbygges/optimeres den offentlige transport.

Digital infrastruktur:
Hvorfor skal 5-10% af den danske befolkning ikke have ret til ordentligt bredbånd ( Lidt baggrund: Skovhus og området heromkring har meget ringe bredbånd, og der er ikke umiddelbart udsigt til at det bliver bedre med det nye G5 forlig, der bygger på at udrulningen skal være markedsdrevet.)

Sundhedssektoren:
Hvordan skal vi styre/prioritere vores sundhedssektor.

Herefter vil der være spørgsmål fra salen til jer, og efter en pause vil I også få lejlighed til at stille spørgsmål til hinanden.

Til slut vil I få lov til at komme med et afsluttende indlæg på max. 1 minut. I vil hver især have en total taletid på max. 12 minutter. Ordstyrer vil være Bo Lindhardt, som nogen af jer måske har oplevet ved tidligere vælgermøder i Skovhus.

Aktivitetsudvalget for Skovhus Forsamlingshus står som arrangør af aftenen og ønsker en hyggelig debat
her på Restaurant Skovhus.